DIE GROSSE 2022
Relation

On Bucharest I

2022, Silikon, Pigmente, Luftballons, Keramik
200 × 20 × 20 cm

Preis: 3.900 Euro